paralel hizmetler

Hizmetler

Sektörler
Untitled Document

Otomotiv sanayi, tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin sürükleyici sektörlerinden biridir. Sektörün ekonomideki bu sürükleyici etkisi, ekonominin diğer sektörleri ile olan yakın ilişkisine dayanmaktadır. Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi temel sanayi dallarında, başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmelerin sürükleyicisidir. Otomotiv sanayi, bir çok ülkenin sanayileşmesinde kritik rol oynamıştır.

Otomotiv sanayi, “Motorlu taşıt aracı ile aksam ve parçalarını” üreten bir sanayidir. Dünyada toplam motorlu taşıt üretiminin yaklaşık %70’ini otomobil üretimi oluşturmaktadır. Türkiye için de bu oran geçerlidir. Bu nedenle otomobil üretimi, güçlü bir yan sanayi oluşturarak diğer motorlu taşıtların üretimine de destek olmaktadır.

Bugün dünya otomotiv sanayi üretim sıralamasında ABD, Japonya, Almanya ve Çin ilk 4 sırayı alırken, Türkiye 19. sırada yer alıyor. Son dönemlerdeki siyasi ve ekonomik istikrarın devamı ile otomotiv sektöründe üretimi hızla artan Türkiye’nin, kalite yaklaşımını da benimseyerek, teknolojik olarak çok ileri bir düzeye gelmesi ve gelişmiş batı ülkelerinde faaliyet gösteren orijinal ürün üreten firmalara yönelik üretim yapacak düzeye ulaşmış olması sevindirici bir gelişmedir.