paralel hizmetler

Hizmetler

Sektörler

Günümüz gelişmiş sanayi ülkelerinde bir çok alanda başarı ile uygulanan, ”proje içerigine göre nitelikli eleman ihtiyacı(out-sourcing)” ülkemizde de özellikle otomotiv sektöründe son dönemlerde artan projelerle birlikte sıkça talep edilen bir hizmet haline gelmiştir. Uluslararası otomotiv, havacılık ve benzeri sektörlerde out-sourcing hizmet kullanımın yaygınlaşması en genel anlamıyla yandaki avantajları sonucunda ortaya çıkmıştır.

Paralel Mühendislik , özellikle Türk otomotiv ve havacılık sektöründe ürün geliştirmeye yönelik projelerde, out-sourcing hizmeti veren ilk firmalardan olup, bu hizmet şeklini sürekli geliştirerek daha büyük ölçekli projelerde başarılı bir şekilde yer almayı sürdürmektedir.

Dış Kaynak Kullanım Avantajları :

  • Her an konusunda uzman, gerekli eğitim ve tecrübeye sahip nitelikli eleman ihtiyacı karşılanır.
  • Kadrolaşma, şirketin ihtiyaçları doğrultusunda daraltılıp genişletilebilme özelliğine sahip olur. İş yoğunluğunun zaman içinde değişim göstermesi nedeniyle maksimum sayıda personel barındırmak zorunda kalınmaz. Böylece personel giderleri azaltılır.
  • Şirket gider kalemleri azaltılır ve sabitlenir. İstihdam edilen personelin ikramiye, fazla mesai, kıdem tazminatı, kariyer planlaması ve performans değerlendirme gibi hem maddi ve hem de iş yükünü artıran işlemlerinden tasarruf sağlanır.
  • Şirket organizasyon yapısının büyüyerek hantallaşması engellenir.