paralel hizmetler

Hizmetler

Sektörler
FİKSTÜR TASARIMI:

Günümüzde rekabet ortamında üretimde kalite, hız ve düşük maliyet unsurları gözönünde bulundurularak, bu alandaki gerekli çalışma becerileri yürütülen işlerin standardizasyonu (ve otomasyonu ) ile sağlananabilmektedir.

Üretim Araçlarının (tooling) temelinde varolan fikstür kullanımının amacı;

-Üretimin aynılığı (standardizasyon),
-Ölçme ve montaj zamanlarının kısaltılması (hız),
-Hassasiyet (kalite),
-İş güvenliği (emniyet),
...
unsurlarıyla verimliliğin artırılması,nihai üründeki ergonomikliğin sağlanmasıdır.

Paralel Mühendislik, ürün geşiştirme sürecinde önemli bir yer tutan üretim araçlarının (tooling) tasarım ve optimizasyonunda, gerek anasanayi, gerekse yan sanayilerle ortak çalışmalar yürütme fırsatına vakıf olmuştur. (Özellikle Montaj Fikstüleri, Kontrol Fikstürleri, Özel Tasarım Fikstürler, Çok Amaçlı Fikstürler...)