paralel hizmetler

Hizmetler

Sektörler
Untitled Document
Reverse Engineering (Tersine Mühendislik):

Paralel Ürün Geliştirme Grubu , 3 Boyutlu Tarama(digitizing) sahasındaki günümüzün en ileri teknolojileri olan Optik/Lazer Tarama teknolojileri sayesinde, komple ürün yada komponentlerinin yüksek hassasiyet ile 3 boyutlu olarak taranması ve 3D modellenmesi konusunda birçok firmaya hizmet vermektedir.

3D tarama sonucu elde edilen nokta bulutundan, ileri modelleme teknikleri kullanılarak CAD data ve kalıp modelleri çok kısa zaman diliminde kaliteli bir şekilde elde edilmektedir.Elde edilen CAD data, tarama verisi(çeşitli analizlerden geçirilmiş) ile karşılaştırılıp, raporlandıktan sonra müşteri firmaya çalışmanın doğruluğu göstermek gayesiyle sunulmaktadır.
 
3D Tarama (Digitizing):

3D Optik veya Lazer tarama teknolojisi ile elde edilen tarama verileri (Nokta Bulutu (IGS) veya STL file)
3D Modelleme:

-Tarama verisi üzerinden çeşitli modelleme teknikleri
kullanılarak 3D data oluşturma.

-Taranan(fiziksel)model,tarama verisi ve tarama verisinden
elde edilen 3D Cad data karşılaştırılır,sonuçlar raporlanır.

Kalıp Modeli:

3D cad model üzerinden kalıp oluşturma.